Behandling af personoplysninger www.oelejr-ferie.dk

Retningslinjerne er opdateret den 21. marts 2021 Retningslinjerne omfatter:

StedCVR.nr.
Drejø Ø-lejr40671862
Endelave Ølejr40784861
Gro Ølejr
Græsrodsgården Ølejr40907181
Hjerk Ølejr32144896
Lyø Ø-lejr38643770
Omø Ølejr41650990
Røsnæs Ølejr40886605
Samsø Ølejr39675145
Skarø Ølejr32144896
Vejlø Ølejr40470093

Siden opereres af:

Samvirket Ø-lejrbevægelsen (SØB) CVR: 40551115
og
Ølejrbevægelsen: CVR: 32144896

Henvendelser kan ske via e-mail til gert_kristensen@hotmail.com og telefonisk på tlf. + 4526201278.

Som et naturligt led i Ølejrenes aktiviteter og markedsføringen af Ølejrene, sker der en behandling af oplysninger om vores medlemmer/deltagere. Denne politik beskriver hvordan vi behandler de personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med vores aktiviteter, herunder via vores hjemmeside.

Dataansvarlig

Det er Samvirket Ø-lejrbevægelsen, cvr.nr. 40551115, Skovvej 11A, 8620 Kjellerup, der er dataansvarlig for den indsamling og behandling af personoplysninger, der er beskrevet i denne politik.

Hvilke personoplysninger behandler vi og hvorfor?

Når du køber billet indsamler vi oplysninger om navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, aldersgruppe samt hvilken ølejruge du har købt billet til. 

Markedsføring og nyhedsbreve
Nogle af ølejrene udsender breve til tidligere deltagere. Det kan være en jule-/nytårshilsen eller en orientering om det efterfølgende års billetssalg.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage disse e-mails og nyhedsbreve, kan du framelde dig ved at rette henvendelse gert_kristensen@hotmail.com og telefonisk på tlf. + 4526201278.

Brug af hjemmeside
For at lave en bruger kø i tilfælde af af overbelastning ved spidsbelasning indamler vi din IP-adress. IP-addressen bliver automatisk slettet efter max 2 timer.

Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Ølejren/Samvirket Ø-lejrbevægelsen videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter uden dit samtykke eller anden gyldig hjemmel og alene hvis der er et sagligt formål med videregivelsen. Under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen kan det også være nødvendigt at videregive personoplysninger til offentlige myndigheder eller politiet. Eksempelvis kan oplysninger videregives til politiet i tilfælde af mistanke om kreditkortsvindel.

Cookies

Vi anvender nødvendige cookies til at understøtte den nævnte kø situtaion.

Der anvendes ikke 3. parts cookies.

oelejr.dk (som de fleste brugere benytter for at linke til denne webshop) anvendes kun 3. parts cookies fra Google maps, og YouTube på de indlejrede videoer.
(Du kan undgå disse cookies ved at gå til http://oelejr.dk/ferie hvor der også er direkte links til billetsalgs webshoppen https://oelejr-ferie.dk/booking )

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig, og til hvilket formål oplysningerne behandles. Du har også ret til at kræve berigtigelse eller sletning af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde behandlet i strid med lovgivningen eller kræve begrænsning af behandlingen. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger behandles, herunder til profilering, når behandlingen er baseret på interesse afvejningsreglen. Du har ligeledes ret til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring. Herudover har du i visse tilfælde ret til at få udleveret de personoplysninger, som vi har registreret, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få transmitteret disse oplysninger til en anden dataansvarlig. Hvis du ønsker at udøve en af disse rettigheder, kan du rette henvendelse til: Gert Kristensen, Skovvej 11A, 8620 Kjellerup gert_kristensen@hotmail.com og telefonisk på tlf. + 4526201278

Sikkerhed

Vi lægger stor vægt på, at alle personoplysninger behandles sikkert og fortroligt, og at oplysningerne kun behandles af frivillige, der er instrueret i, hvordan personoplysninger skal behandles for at undgå, at oplysningerne tilintetgøres eller kommer uvedkommende i hænde.

Opbevaring af personoplysninger

Oplysningerne opbevares i forskellige tidsrum, og dette fastlægges med hensyntagen til dit evt. samtykke, lovkrævede opbevaringstider, nødvendighed for at kunne overholde en gældende aftale eller med hensyn til vores legitime interesse i at data opbevares. 

Ved ophør af dit medlemskab vil dine personoplysninger blive sat i bero. Når du ikke har været deltager i en ølejr de seneste to år, vil dine personoplysninger blive slettet.

Økonomiske oplysninger opbevares som minimum i 5 år plus indeværende regnskabsår, jf. bogføringsloven.

Links til andre websites mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre websites eller til integrerede websites. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personoplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse indehaverens politik med hensyn til beskyttelse af personoplysninger samt andre relevante politikker.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til eller ønsker at klage over behandlingen af personoplysninger, kan du altid kontakte Gert Kristensen, Skovvej 11A, 8620 Kjellerup gert_kristensen@hotmail.com og telefonisk på tlf. + 4526201278

Opdateret den 21. marts 2021.