Ølejrbevægelsen

En Ø-lejr eller Ølejr er en kollektiv ferieform, som traditionelt foregår på mindre øer i Danmark, men efterhånden foregår en del ølejre også på fastlandet eller større øer.

Faciliteterne er primitive, og man bor i telte tæt på naturen. Sovetelte findes på lejren, men deltagerne skal selv medbringe madras eller underlag. Traditionelt soves der i store fælles telte, men på nogle af lejrene kan medbringes eget mindre telt.

På en ølejr mødes mennesker i alle aldre og fra alle samfundsgrupper. Madlavning sker fælles, ligesom indkøb, oprydning og hvad der ellers skal gøres sker i fællesskab på frivillig basis. En ølejr er en mere kollektiv form for camping eller en mere anarkistisk og voksen form for spejderlejr. På de fleste ølejre er der en igangsætter til at vejlede deltagere der har lyst til at give sig i kast med nogle af lejrens tilbud. Der vil typisk være en af lejrdeltagerne, der er regnskabsfører og holder rede på lejrens økonomi, men der er ingen leder. Det er alles fælles ansvar at få lejren til at fungere.

Ølejrbevægelsen arrangerer 11 forskellige ølejre, fordelt rundt om i landet. De 11 ølejre har forskellige emner hver uge, som man kan læse mere om på hjemmesiden.

 

Ø-lejrbevægelsens formål er, at skabe social forståelse i almindelighed, herunder især forståelse for natur og kulturværdier og for betydningen af at skabe og opretholde et menneskevenligt samfund.
Formålet søges opfyldt ved, at afholde ølejre, hvorved forstås en ferieform, hvor mennesker med forskellig alder og social baggrund danner mindre, selvstyrende samfund i nær kontakt til naturen og med mulighed for, at deltage i meningsfyldte aktiviteter.

 

Ølejrene arrangeres af Ølejrbevægelsen, som er et nonprofitforetagende.

Når du har deltaget på en af sommerens lejre, bliver du automatisk medlem af bevægelsen et år frem.

En gruppe fra hver ølejr planlægger og afholder sommerens uger. Dette arbejde udføres af frivillige. ”Øgrupperne” bliver sammensat hvert år i september, og alle medlemmer af bevægelsen kan melde sig til at deltage i dette arbejde. Spørg på din lejr, hvis du vil vide mere om bevægelsen, eller kontakt vores sekretær.

Ølejrbevægelsens adresser:

Ø-mail: info@oelejr.dk
Hjemmeside: www.oelejr.dk
Postadresse: Ølejrbevægelsen
Skælskør Landevej 22
4262 Sandved
Telefonnummer: 70 22 55 81
CVR-nummer: 32 14 48 96
Telefontid: torsdag kl. 18.00-20.00, fra 9. marts – 17. august 2018